Văn bản
Số/ký hiệu 497/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Quang Thanh
Ngày Ban hành 28/09/2018
Ngày Hiệu lực 28/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 501/KH-GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 494/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 27/10/2018
Ngày Hiệu lực 27/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 496/GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 28/10/2018
Ngày Hiệu lực 28/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 481 GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 24/09/2018
Ngày Hiệu lực 24/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 482/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 24/09/2018
Ngày Hiệu lực 24/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 487/KH-GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 24/09/2018
Ngày Hiệu lực 24/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 479/GD&ĐT-TV
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 21/09/2018
Ngày Hiệu lực 21/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


CV rà soát các chế độ năm học 2018 - 2019.doc
45 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 05/TT-GD&ĐT-HĐTN
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày Ban hành 07/09/2018
Ngày Hiệu lực 07/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 461/GD-ĐT&TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 12/09/2018
Ngày Hiệu lực 12/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 451/GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 07/09/2018
Ngày Hiệu lực 07/09/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Triệu tập đại biểu dự HN HD thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2018-2019_CV 451.pdf
685 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 422/GD-ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 24/08/2018
Ngày Hiệu lực 24/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


CV 422.pdf
5 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 418/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 23/08/2018
Ngày Hiệu lực 23/08/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


HD trình tự khai giảng năm học 2018-2019_CV 418.pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 207/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 20/04/2018
Ngày Hiệu lực 20/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 207.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 206/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 20/04/2018
Ngày Hiệu lực 20/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 206.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 204/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 20/04/2018
Ngày Hiệu lực 20/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 202/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 19/04/2018
Ngày Hiệu lực 19/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH 202.pdf
3 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 196/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 17/04/2018
Ngày Hiệu lực 17/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


CV 196.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 192/GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 16/04/2018
Ngày Hiệu lực 16/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


CV 192.pdf
883 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 174/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 09/04/2018
Ngày Hiệu lực 09/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 106/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thu Hằng
Ngày Ban hành 02/03/2018
Ngày Hiệu lực 02/03/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


CV 106 (1).pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 180/GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 10/04/2018
Ngày Hiệu lực 10/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


HD kiểm tra HKII năm học 2017-2018_CV180.pdf
3 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 16/GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh
Ngày Ban hành 09/04/2018
Ngày Hiệu lực 09/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 15-QĐ-GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 02/03/2018
Ngày Hiệu lực 02/03/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 97/GD&ĐT-TrH
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Trần Ngọc Minh
Ngày Ban hành 18/02/2018
Ngày Hiệu lực 18/02/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Triệu tập CB, GV chấm thi HSG THCS cấp huyện 2017-2018_CV 97 (2).pdf
2 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 388/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Lạc Thủy
Loại văn bản Văn bản ngành
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 04/08/2017
Ngày Hiệu lực 04/08/2017
Ngày hết Hiệu lực 06/04/2018

1 Tệp kèm theo:


HD Khai giang nam hoc 2017-2018_CV 388.doc
62 KB Mở Xem Tải về

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0989482934

EMAI : c12.lat.phl@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 17
Hôm qua : 57
Tất cả : 4017